Ervaring & specialisaties

 Specialisaties

 • Leerstoornissen: rekenen, lezen en spelling
 • Articulatiestoornissen
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen (mentale beperking, autisme)

Opleiding

 • Master in de logopedie & audiologie, KULeuven
 • Academische Lerarenopleiding, KULeuven
 • BaNaBa buitengewoon onderwijs, KHLeuven
 • BaNaBa zorgverbreding en remediërend leren, Thomas More Mechelen

Werkervaring

 • logopediste in eigen praktijk te Mechelen, 2011-heden
 • ondersteuner binnen gewoon onderwijs, 2015-heden
 • logopediste in het buitengewoon onderwijs (vnl. binnen type 2, maar ook binnen type 1, 3 en 8), 2007-2015
 • lector, lerarenopleiding KHLeuven, 2012-2013

 

 Gevolgde nascholingen (en ervaringen)

 Mentale beperking

 • SMOG-cursus voor professionals
 • Terugkomdagen SMOG
 • geven van (ouder)cursussen SMOG
 • Scriptie ‘Aanvankelijk lezen bij kinderen met een mentale beperking’
 • Postgraduaat ‘School voor Allen’ Interdisciplinaire opleiding voor brede leerzorg, KHLeuven

 Leerstoornissen: rekenen, lezen en spelling

 • Workshop ijsbergrekenen: aanvankelijk rekenen
 • Workshop ijsbergrekenen: rekenen tot 20
 • Workshop ijsbergrekenen: rekenen tot 100(0)
 • Speels omgaan met breuken
 • Hoe ver gaat onze zorg? Impulsdag, Thomas More, Mechelen
 • Begrijpend lezen beter begrijpen: van theorie naar prakijkt, van diagnostiek naar therapie

Articulatiestoornissen

 • Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt verstaanbaar maken, Ingrid Herreman
 • Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken, Ingrid Herreman

 Taalontwikkelingsstoornissen

 • Taalstoornissen bij kinderen, VVL-congres
 • Inspileer, Anderstalige nieuwkomers in je klas

Ontwikkelingsstoornissen: autisme

 • Leren leren bij kinderen met ASS
 • Participate!, Martine Thys
 • Inleefavond autisme
 • Specifieke denkstijl van mensen met autisme, Hilde De Clercq